Σκοπός του συλλόγου μας

 • Η καλλιέργεια, η διατήρηση και η προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας των Βορειοηπειρωτών
 • Η πραγματοποίηση για τον παραπάνω σκοπό πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού μας.
 • Η διδασκαλία των παραδόσεων μας και ιδιαιτέρως των παραδοσιακών χορών και μουσικής της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των καταγόμενων από την Βόρεια Ήπειρο.
 • Η καλλιέργεια στις νεότερες γενιές της αγάπης και της γνώσης της ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τα ήθη, έθιμα του τόπου και ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας μας.
 • Η διατήρηση και η διάδοση της ιστορίας της κοινότητάς μας στο πέρασμα του χρόνου.
 • Η εκμάθηση και ανάδειξη των τοπικών ιδιωμάτων – βορειοηπειρωτικών διαλέκτων.
 • Η ανταλλαγή και γνωριμία των μελών μας με άλλες πολιτιστικές παραδόσεις και κουλτούρες διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών και βαλκανικών χωρών.

Στα ευρύτερα πλαίσια των σκοπών του συλλόγου μας εντάσσονται:

 • Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ αφενός των μελών του Σωματείου και αφετέρου μεταξύ αυτών με τους εν Ελλάδι Βορειοηπειρώτες.
 • Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων, η τακτική επικοινωνία των μελών, καθώς και όλων των καταγόμενων από την Βόρεια Ήπειρο.
 • Η προαγωγή και εξύψωση του ηθικού, πνευματικού, πολιτιστικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του Σωματείου.
 • Η διατήρηση των ηθών, εθίμων και παραδόσεων της περιοχής μας και ιδιαίτερης πατρίδας μας.
 • Η ηθική συμπαράσταση, κοινωνική προστασία και οικονομική ενίσχυση των συμπατριωτών μας, που κατοικούν στην Βόρεια Ήπειρο ή κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
 • Η υλική ενίσχυση και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή αρωγής για την εκτέλεση κοινωφελών και πολιτιστικών έργων στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, όπως κατασκευή δρόμων, σχολείων, εκκλησιών, βιβλιοθηκών, πνευματικών κτηρίων, πηγαδιών κ.λ.π. καθώς και η επισκευή και συντήρηση αυτών.

Για την επίτευξη του σκοπού, ο σύλλογος μας μπορεί:

 • Να διοργανώνει διαλέξεις, κοινωνικές συγκεντρώσεις, τελετές, εκδρομές και συνεστιάσεις.
 • Να ιδρύει λέσχη που θα περιλαμβάνει εντευκτήριο, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο κ.λ.π.
 • Να οργανώνει πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, προβολές κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων με στόχο την αναβάθμιση και εξύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της περιοχής μας και της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
 • Να εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προβολή.